Preskočiť na hlavný obsah

Sčítanie domov a bytov

1. 6. 2020 - 12. 2. 2021

Sčítaním sú poverené obce.

Po prvýkrát v histórii bez účasti obyvateľov a s využitím existujúcich registrov.

Chcete vedieť viac?

Sčítanie obyvateľov

15. 2. 2021 - 31. 3. 2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

Po prvýkrát výlučne elektronicky - sám, na kontaktom mieste alebo s asistovanou službou.

Chcete vedieť viac?

V čom je SODB 2021 iné?

Prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom obcí

Prvýkrát budú využité existujúce registre

Výlučne elektronicky

Znížená záťaž obyvateľov

Najjednoduchšie a najkomplexnejšie sčítanie

Jedinečné údaje zo sčítania 2021

Najvýznamnejšie štatistické zisťovanie nielen u nás, ale i vo svete.

Náročná koncepčná príprava a realizácia SODB 2021 začala na Štatistickom úrade SR už v roku 2014.

Najnáročnejšie štatistické zisťovanie s viac ako 100-ročnou tradíciou sa koná každých 10 rokov.

O sčítaní sa dozvieš viac

Aktuality

Na čom pracujeme

Realizácia elektronického sčítania domov a bytov

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021

jún 2020 – február 2021

Školenie elektronického sčítania domov a bytov

Každá poverená osoba a manažér poverenej osoby absolvuje školenie elektronického sčítania domov a bytov formou e-learningu

máj 2020

Školenie obcí k pilotnému zisťovaniu

Školenia vybraných obcí k pilotnému zisťovaniu pre elektronické sčítanie domov a bytov a realizácia pilotného zisťovania

apríl 2020

Viac o našich aktivitách