Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Anketa

Používam internet:

Celkom hlasov:
4445
Hlasovanie začalo:
11. 9. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 2
DNES: 13
TÝŽDEŇ: 546
CELKOM: 422728

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Právomoci a kompetencie

Obec  Lučivná je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Postup pri realizácií zákona  NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  k informáciám  v podmienkach obce Lučivná

Žiadateľom  o sprístupnenie  informácií je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá o informácie požiadá  na sekretariáte  obecného úradu v Lučivnej.

 

Pondelok, Utorok                         7,00 - 12,00 hod.       12,45 - 15,15 hod.

Streda                                            7,00 - 12,00 hod.       12,45 - 17,00 hod.

Štvrtok                                            nestránkový deň

Piatok                                             7,00 - 13,00 hod.

Informácie o spôsobe podávania  žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností

Podania  v súlade s osobitnými predpismi  možno podávať:

1) Poštou na adresu: Obecný úrad , Hlavná č.208/33, 05931 Lučivná

2) Osobne v podateľni  úradu v Lučivnej v úradných hodinách.

Obec Lučivná postupuje  pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní  v znení neskorších  predpisov , ako  aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

3) elektronicky na adrese www.slovensko.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

dátum podania, prijatia

vyžiadanie informácie  o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií

výsledok vybavenia žiadosti

podanie opravného prostriedku

Správne podaná  žiadosť musí obsahovať:

ktorej povinnej osobe je určená

kto ju podáva ( meno a adresa žiadateľa )

ktorých informácií sa týka  (uviesť  konkrétne o akú informáciu má  žiadateľ záujem )

aký spôsob sprístupnenia  informácie  žiadateľ  navrhne ( nahliadnutie, ústna odpoveď, písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

ústne

odkopírovaním informácií na technický nosič dát

sprístupnením kopií

faxom, poštou

elektronickou

nahliadnutím do spisu

Poverený pracovník obce pritom urobí opatrenia aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia  prístupu  k informáciám podľa §8 až 12  zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene  Trestného zákona  v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A picture