Menu
Obec Lučivná
obecLučivná

ZÁKON o slobodnom prístupe k informáciám

Právomoci a kompetencie

Obec  Lučivná je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Postup pri realizácií zákona  NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  k informáciám  v podmienkach obce Lučivná

Žiadateľom  o sprístupnenie  informácií je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá o informácie požiadá  na sekretariáte  obecného úradu v Lučivnej.

 • Pondelok, Utorok:  7,00 - 12,00 hod. / 12,45 - 15,15 hod.
 • Streda: 7,00 - 12,00 hod. / 12,45 - 17,00 hod.
 • Štvrtok: nestránkový deň
 • Piatok: 7,00 - 13,00 hod.

Informácie o spôsobe podávania  žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností

Podania  v súlade s osobitnými predpismi  možno podávať:

1) Poštou na adresu: Obecný úrad , Hlavná č.208/33, 05931 Lučivná

2) Osobne v podateľni  úradu v Lučivnej v úradných hodinách.

Obec Lučivná postupuje  pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní  v znení neskorších  predpisov , ako  aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

3) elektronicky na adrese www.slovensko.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

 • dátum podania, prijatia
 • vyžiadanie informácie  o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Správne podaná  žiadosť musí obsahovať:

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva ( meno a adresa žiadateľa)
 • ktorých informácií sa týka  (uviesť  konkrétne o akú informáciu má  žiadateľ záujem)
 • aký spôsob sprístupnenia  informácie  žiadateľ  navrhne ( nahliadnutie, ústna odpoveď, písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

 • ústne
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kopií
 • faxom, poštou
 • elektronickou
 • nahliadnutím do spisu

Poverený pracovník obce pritom urobí opatrenia aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia  prístupu  k informáciám podľa §8 až 12  zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene  Trestného zákona  v znení neskorších predpisov. 

Obecný úrad

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:122
TÝŽDEŇ:802
CELKOM:564534

Virtuálny cintorín

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Hra o našej obci

Hra o našej obci QR kód

Rozhlas Rozana